Ranking Kontariusza
konta osobiste

Kontariusz porównał konta osobiste najbardziej popularnych banków i stworzył “Ranking Kontariusza – porównanie kont ze względu na cenę”  W rankingu Kontariusz wziął pod uwagę głównie koszty jakie generuje dany rachunek bankowy. Promocje banków nie były uwzględniane przy punktacji kont bankowych. Kontariusz wychodzi z założenia, że idealny rachunek to taki który jest bezwarunkowo darmowy i nie wymaga ciągłego myślenia czy zostały spełnione warunki do uniknięcia opłaty bankowej. ranking kont bankowych

Punkty zostały przydzielone według następującego klucza:

10 punktów – za brak opłaty.

5 punktów – za opłatę, której można uniknąć.

Jeżeli opłata była stała bez możliwości jej uniknięcia Kontariusz odejmował tyle punktów ile złotówek wynosiła opłata. W przypadku Konta Rozsądnego w Alior banku opłatę za kartę można zmniejszyć spełniając określone warunki ale nie można jej całkowicie uniknąć. Aby zachować obiektywizm Kontariusz przy odejmowaniu punktów policzył średnią zwykłej opłaty oraz opłaty zmniejszonej i tyle punktów odjął.

Jak powstał ranking kont bankowych Kontariusza?

Przy porównywaniu kont bankowych Kontariusz nadawał punktację za usługi z których posiadacze konta najczęściej korzystają na co dzień czyli:

  • Opłata za prowadzenie rachunku
  • Opłata za kartę wydaną do konta
  • Opłata za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce
  • Opłata za przelewy samodzielnie realizowane przez Internet

Ranking kont bankowych Kontariusza wygrało NestKonto w Nest Banku. Ten rachunek po prostu nie generuje żadnych opłat za wyżej wymienione usługi. Nest Bank nie żąda w zamian spełnienia jakichkolwiek warunków. Bank zapewnia funkcjonalne konto bankowe, które nawet gdy pozostaje nieużywane nie wygeneruje opłat.

Drugie miejsce w naszym rankingu kont bankowych zajmuje “Konto na co dzień” Eurobanku. Tutaj co prawda nie uda się uniknąć opłaty za prowadzenie konta w kwocie 7 zł lub 5 zł, ale w zamian wszystkie inne podstawowe usługi takie jak wypłaty ze wszystkich bankomatów, karta oraz internetowe przelewy są za darmo. Po prostu płacisz raz w miesiącu 7 zł i nie musisz się niczym przejmować.

Trzecie miejsce w porównaniu zajęły konta bankowe aż 8 banków. W tych bankach można oczywiście uniknąć opłat ale trzeba spełniać określone warunki takie jak zapewnienie określonej kwoty wpływów w poszczególnych miesiącach lub wykonanie płatności bezgotówkowych kartą w określonej przez poszczególne banki kwocie minimalnej.

Ranking kont Kontariusza obejmuje aż 15 rachunków bankowych w najbardziej popularnych bankach. Jeżeli chcesz się podzielić swoją opinią na temat kont ROR prezentowanych w rankingu to zapraszamy do zostawienia komentarza.

 

 

Miejsce w Rankingu KontariuszaNazwa kontaOpłata za prowadzenie rachunkuOpłata za kartęOpłata za wypłaty w bankomatach krajowychOpłata za przelewy wykonane samodzielnie przez InternetLiczba punktów Kontariusza
1Nest Bank
"NestKonto"


Otwórz konto online!
0 zł0 zł0 zł0 zł40
2Eurobank
"Konto na co dzień"


Otwórz konto online!
7 zł lub 5 zł dla osób z ukończonym 65 rokiem życia0 zł0 zł0 zł35
3BGŻ BNP Paribas


Otwórz konto online!
10 zł (opłaty można uniknąć jeśli zapewnisz w danym miesiącu wpływ z konta zewnętrznego na kwotę min. 1000 zł.7 zł (unikniesz opłaty jeśli w danym miesiącu dokonasz płatności bezgotówkowych kartą na kwotę min. 300 zł)0 zł0 zł30
3ING Bank Śląski
"Konto osobiste Direct"


Otwórz konto online!
0 zł7 zł (aby uniknąć opłaty trzeba w poprzednim okresie rozliczeniowym dokonać płatności kartą na min. 300 zł.)0 zł za wypłaty w bankomatach ING Bank Śląski oraz sieci Planet Cash
Za wypłaty z pozostałych bankomatów tylko pierwsza wypłata w okresie rozliczeniowym jest za 0 zł. Za pozostałe wypłaty bank pobiera prowizję w kwocie 2,5 zł
0 zł30
3Inteligo
Konto osobiste


Otwórz konto online!
0 zł0 zł gdy w danym miesiącu dokonasz kartą płatności bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł. Bez spełnienia tego warunku zapłacisz 4 zł. 0 zł za wypłaty z bankomatów PKO BP i BZWBK. Wypłata i innym bankomacie kosztuje 4,5 zł0 zł30
3mBank
eKonto


Otwórz konto online!
0 zł4 zł (opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu min. 5 płatności bezgotówkowych kartą)0 zł za wypłatę w bankomatach Euronet, BZ WBK S.A., Planet cash4you, eCard w kwocie od 100 zł wzwyż. 1,3 zł za wypłatę w bankomatach Euronet, BZ WBK S.A., Planet cash4you, eCard kwoty niższej niż 100 zł. 7 zł wypłaty w pozostałych bankomatach.0 zł30
3T-Mobile Usługi bankowe
Konto


Otwórz konto online!
0 zł0 zł (warunkiem braku opłaty za kartę wydaną do konta jest dokonanie w danym miesiącu płatności bezgotówkowych kartą na kwotę min. 200 zł. W przypadku niespełnienia tego warunku bank naliczy opłatę miesięczną w kwocie 6 zł.0 zł (darmowe sa tylko 3 pierwsze wypłaty w miesiącu. Prowizja za każdą kolejną wypłatę wynosi 6 zł.0 zł30
3Raiffeisen Polbank
"Konto osobiste wymarzone"


Otwórz konto online!
0 zł3 zł miesięcznie z obsługę karty VISA (Opłaty można uniknąć dokonując min 1 płatności bezgotówkowej karta w miesiącu)0 zł za wypłaty gotówki w bankomatach własnych oraz sieci EURONET 6 zł za każdą wypłatę w innym bankomacie.0 zł30
3Alior Bank
Konto Internetowe


Otwórz konto online!
0 zł6 zł (aby uniknąć opłaty należy dokonać płatności karta na kwotę min 100 zł)0 zł za wypłaty w bankomatach własnych Alior Banku oraz sieci Euronet)
Wypłaty w pozostałych bankomatach 5 zł
0 zł30
3Getin Noble Bank Getin Up
0 zł6,99 zł (Bank nie pobierze opłaty jeśli dokonasz w danym miesiącu płatności karta na kwotę min. 300 zł)0 zł za wypłaty w bankomatach Euronet, Planet Cash. Za wypłaty z innych bankomatów pobierana jest opłata w wysokości 3,5% od kwoty wypłacanych środków, jednak nie mniej niż 5 zł.0 zł30
4Bank Millennium
"Konto 360°"


Otwórz konto online!
8 zł (opłaty można uniknąć jeśli w miesiącu poprzednim wpłynie z obcego konta na konto w banku Millennium kwota min. 1000 oraz przynajmniej raz w poprzednim miesiącu wykonasz karta płatność bezgotówkową.)7 zł (opłaty można uniknąć jeśli w miesiącu poprzednim wpłynie z obcego konta na konto w banku Millennium kwota min. 1000 oraz przynajmniej raz w poprzednim miesiącu wykonasz karta płatność bezgotówkową.)0 zł za wypłaty w bankomatach własnych Millennium Bank
1 zł za wypłaty w bankomatach należących do BZ WBK i Planet Cash
5 zł za pozostałe bankomaty.
(powyższych opłat można uniknąć jeśli w miesiącu poprzednim wpłynie z obcego konta na konto w banku Millennium kwota min. 1000 oraz przynajmniej raz w poprzednim miesiącu wykonasz karta płatność bezgotówkową.)
0 zł25
4PKO BP S.A.
"Konto za Zero"


Otwórz konto online!
6,9 zł (opłaty można uniknąć jeśli wybierzesz do konta kartę debetową)6,9 zł (unikniesz opłaty jeśli w danym miesiącu dokonasz płatności bezgotówkowych kartą na kwotę min 300 zł)0 zł za wypłaty w bankomatach nalężących do PKO BP.
Za wypłaty z pozostałych bankomatów zapłacisz 3% wartości wypłacanej kwoty jednak nie mniej niż 5 zł.
0 zł25
4mBank
eKonto Plus


Otwórz konto online!
5 zł (aby uniknąć opłaty należy zapewnić w danym miesiącu przelew przychodzący w kwocie nie niższej niż 1000 zł)4 zł (opłaty można uniknąć wykonując w danym miesiącu min. 5 płatności bezgotówkowych kartą)0 zł dla kwot niższych niż 100 zł. 1,3 zł dla kwot równych lub większych niż 100 zł. 0 zł25
5PKO BP
"Konto bez Granic"


Otwórz konto online!
17,9 zł0 zł0 zł0 zł12
6Alior Bank
"Konto Rozsądne"


Otwórz konto online!
8 zł (opłaty można uniknąć jeśli na konto w danym miesiącu wpłynie wynagrodzenie z umowy o pracę, renta, emerytura, lub stypendium)13 zł (opłatę można zmniejszyć do 5 zł jeśli na konto w danym miesiącu wpłynie wynagrodzenie z umowy o pracę, renta, emerytura, lub stypendium)0 zł wypłaty z bankomatów własnych i sieci Euronet
5 zł za wypłaty w pozostałych bankomatach.
0 zł11