Twoja SKOK zbankrutowała

bankructwo SKOKTo już drugi w tym roku SKOK, który ogłasza upadłość.  Wcześniej był SKOK Wielkopolska. Środki w Twoja SKOK miało zdeponowane ponad 50 tys. deponentów na łączną kwotę 170 mln złotych. Jako, że SKOK-i podlegają gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, klienci odzyskają swoje pieniądze o ile wartość ich depozytu nie przekraczała 100 000 Euro.  BFG wypłaci środki w terminie do 7 dni od wniesienia wniosku o upadłość.  Niestety udziały wykupione przez członków przepadną. Mało tego! Członkowie mogą otrzymać wezwania do zapłaty na kwotę równą wysokości posiadanych udziałów.

Kłopoty finansowe Twoja SKOK trwały już od dłuższego czasu. W latach 2013-2015 “Twoja” SKOK korzystała z pomocy udzielanej przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Jednak pomimo tego “Twoja SKOK” nie odzyskała stabilności finansowej. 2 lutego 2017 r Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa odmówiła dalszego wsparcia.

Od roku 2016 działał w kasie zarządca komisaryczny powołany przez KNF .  Z raportu przekazanego do KNF w dniu 2 stycznia wynikało, że “Twoja” SKOK “posiadała na dzień 24 maja 2016 r. fundusze własne w wysokości minus 42 mln 991 tys. zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie minus 28,14 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność.”

14 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła, że żaden inny SKOK nie posiada zdolności do przejęcia “Twojej SKOK” bez ryzyka dla depozytów zgromadzonych w kasie.

Jeden z banków komercyjnych zgłosił zainteresowanie przejęciem “Twojej SKOK”, ale w krótkim czasie odstąpił od tego zamiaru.

Według komunikatu KNF “na dzień 31 marca 2017 r., +Twoja+ SKOK posiadała fundusze własne w wysokości minus 52 mln 647 tys. zł i wykazywała bieżącą stratę w wysokości 2 mln 729 tys. zł oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych w wysokości 76 mln 269 tys. zł. Depozyty członkowskie zgromadzone przez 51,6 tys. członków +Twojej+ SKOK wynosiły 170 mln 310 tys. zł.

ZUS wstrzymuje wypłaty rent, emerytur i innych świadczeń na ROR w “Twojej” SKOK.

Jeśli posiadasz konto ROR w “Twoja” SKOK to musisz jak najszybciej zgłosić do ZUS-u nowy numer konta ROR do przelewu świadczenia. Od 20 maja 2017 r. ZUS zaprzestanie wypłacania środków na konta bankowe w “Twojej” SKOK.

Tutaj otworzysz darmowe konto w banku online!

A co z udziałami?

Bankowy fundusz Gwarancyjny zwróci tylko depozyty np. lokaty. Decydując się na “współpracę” ze SKOK-iem jesteś nie tylko zwykłym klientem, tak jak ma to miejsce w przypadku banku, ale również zostajesz członkiem kasy. Z tytułu członkostwa są pobierane różnego rodzaju opłaty takie jak wpisowe, udziały oraz wkład członkowski. Tych pieniędzy niestety nie da się odzyskać. Jak dowiedzieliśmy się na jednym z for internetowych od pracownika “Twojej” Kasy koszt pojedynczego udziału wynosił 151 złotych. W sumie niewiele. Ale są osoby, które mają wykupionych nawet 100 udziałów.   Po przemnożeniu daje to 15100 zł. Trudno nie odczuć takiej straty.

Koniec SKOK-u czy początek problemów?

Czy na stracie wszelkiego rodzaju opłat członkowskich i udziałów kończą się problemy członków “Twojej” Kasy? Chcielibyśmy napisać, że tak, ale niestety tak nie jest. Pracownicy (a może już byli pracownicy) tej instytucji obawiają się, że syndyk wezwie członków do zapłaty równowartości wykupionych udziałów. Okazuje się, że członkowie przy podpisywaniu dokumentów wyrażali zgodę na zapis o podwójnej odpowiedzialności członków. Najprościej rzecz ujmując oznacza to, że zobowiązali się do wpłaty równowartości posiadanych udziałów w przypadku kłopotów finansowych kasy. Podobny przypadek miał miejsce po upadłości SKOK-u Wołomin gdzie syndyk powołując się na zapis głoszący, że “każdy członek tej kasy ponosi odpowiedzialność w ustawowej, podwójnej wysokości wpłaconych uprzednio i posiadanych udziałów” rozesłał wezwania do zapłaty do 7 tysięcy byłych członków.

Czy nadchodzi kres SKOK-ów?

Od czasu objęcia SKOK-ów nadzorem KNF-u przetrwanie coraz większej ilość kas jest zagrożone. Od listopada 2012 sześć SKOK-ów zostało przejętych przez banko a 8 upadło. Czy zbliża się kres Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych czy może następuje oczyszczenie tej branży i pozostaną na rynku tylko SKOK-i silne i stabilne finansowo.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie wypłacał depozyty gwarantowane za pośrednictwem banku BZ WBK w dniach od 22 maja do 21 lipca. “Deponenci nie muszą podejmować żadnych czynności oprócz stawienia się – z dokumentem tożsamości (osoby fizyczne) lub aktualnym dokumentem rejestrowym (np. odpisem z KRS) oraz dokumentami tożsamości osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) – w wybranym przez siebie oddziale BZ WBK S.A. Deponenci będą mieli możliwość zlecenia przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek w innym banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wypłaty środków w formie gotówkowej. W przypadku zamiaru dokonania wypłaty w formie przelewu środków gwarantowanych na wybrany rachunek należy posiadać także informację o numerze tego rachunku. Natomiast w przypadku zamiaru dokonania wypłaty kwoty przekraczającej 25 tys. zł w formie gotówkowej, konieczne jest poinformowanie o takim zamiarze wybranego oddziału BZ WBK S.A. z wyprzedzeniem 2 dni roboczych (osobiście). “

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*